1223 Budapest, Rózsakert utca 63/a.

Kölyök-öböl és Rózsakert Családi Bölcsőde

Bemutatkozunk

Családi bölcsődénk

Ahogy nevelünk

Kölyök-öböl és Rózsakert Családi bölcsődében elsődleges célunk, hogy családias, barátságos légkörben, személyre szóló, differenciált bánásmóddal, járuljunk hozzá a gyermekek személyiségének kibontakozásához az alapvető emberi és szabadságjogok tiszteletben tartásával, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez.

A gyermekek széleskörű lehetőségeinek érdekében, az egyéni szükségleteiket,  képességeiket szem előtt tartva, a lehető legjátékosabban, szabadon, a környező valóságot alaposan megismerő tapasztalatokat biztosítunk.

Családi bölcsődébe kerüléskor több lehetőség nyílik a társas kapcsolatok megtapasztalására, a szocializáció fontos színtere a bölcsődei közösség. Fontos szempontnak tartjuk, hogy gyermekek számára biztosított eszközök, játékok leginkább természetes alapanyagból készüljenek (pl. fa, gyapjú), szemelőtt tartva azok idegrendszerre való hatását, harmóniát teremtve a természettel, letéve a környezettudatosság alapjait.

bemutatkozunk_ka_01

Feladatunk

• nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott háttér biztosítása a gyermekek önfeledt játékához, a gondozási tevékenységekhez
• A gyerekek életkorának és önállóságuknak megfelelően végzett gondozási tevékenység, a személyes higiénia biztosítását szolgáló helyes szokásrendszer kialakítása.
• Az egészséges táplálkozás biztosítása, helyes táplálkozási szokások kialakítása, kulturált étkezési szokások megalapozása.
• Minél nagyobb teret biztosítani a szabad levegőn való tartózkodásra.
• Mozgásigény kielégítéséhez hely, idő, eszköz biztosítása (szivárvány-hinta, mászóka, mászófal, libikóka)

A gyerek először játsszon, és ha ebben elfáradt, akkor majd kedvvel, önként veti magát a tanulásra. Mert a gyerek nem lusta, hanem kezdettől fogva mérhetetlenül kíváncsi, és igyekszik elsajátítani a világot. Lustává csak akkor lesz, ha igényeit,  testi és lelki szükségleteit újra és újra semmibe veszik. – Vekerdy Tamás

Biztonság és Stabilitás

Fizikai és az érzelmi biztonságot nyújtunk a gyermekeknek. A személyi és tárgyi környezet állandósága, a napirend betartása növeli a gyermekek érzelmi biztonságát.
Segíti a tájékozódást a jó szokások kialakulásában. Az új helyzetek fokozatos bevezetése segíti az alkalmazkodást, a megismerést, a változások elfogadását.

A biztonság nyújtása természetszerűleg magában foglalja a fizikai és pszichikai erőszak minden formájától való védelmet is. A folyamatos, személyes igényeket kielégítő figyelem, visszajelzés a gyermek számára biztonságot teremt.

” Lényeges, hogy minél többre egyedül jöjjön rá a gyerek. Ha mindenben segítjük a feladatok megoldása során, akkor éppen azt vesszük el tőle, ami értelmi fejlődése szempontjából a legfontosabb lett volna. Egészen másfajta tudásra tesz szert az a gyerek, aki önálló kísérletek révén jut el valamihez, mint az, aki készen kapja a megoldást.”  Pikler Emmi, 1976.